Уважеми клиенти на „Метеор“АД град Попово

Предприятието е създадено  през далечната 1967 година като основен превозвач на пътници  и товари  за региона  на Общините  Попово и Опака.

На 7.11.1969 година Смесено Автостопанство Попово, като предшественик на „Метеор“ АД се сдобива  с модерна  Автогара за тогавашното време. През годините на социализма  Автостопанството се развива с бързи темпове, увеличава  автомобилния парк  до стотици  транспортни единици  и достига персонал  от работници и служители  до 1000 човека.

През годините  на прехода „Метеор“ АД  променя  няколко пъти  своята юридическа  форма  и към настоящият момент  е Акционерно дружество  със 100 % частна собственост на притежаваните от неговите акционери  акции.

Вследствие на съвременните икономически тенденции  в последното десетилетие транспортното предприятие  развива приоритетно  пътническият транспорт, съчетано с автогарово обслужване.

Закупиха се  множество модерни  транспортни средства , като  екологична   категория  от Евро 3 , Евро 4 ,Евро 5 и Евро 6.

В предприятието  работят  над 40 високо квалифицирани работници и служители , които обслужват населението на региона с ежедневни маршрути до областните центрове Русе, Разград , Търговище  и други значими населени места.     В региона на област Търговище, „Метеор“ АД град Попово има  изключително важна , а в някои  случаи  единствена роля, като основен превозвач  и социален партньор  на населението.